ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 22 grudnia 2016 r. młodzież ZSEG z klas I, II i III jak co roku od kilkunastu lat pomagała w przygotowaniu Wieczerzy Wigilijnej. Wolontariat w tym wymiarze to lekcja życia w której mimo dużego wysiłku młodzież chętnie uczestniczy.

Uczniowie przygotowali stoły do wieczerzy, elementy dekoracyjne, pakowali paczki z darami dla bezdomnych, pomagali w przygotowaniu posiłków, w obsłudze zaproszonych gości jak również ochoczo uczestniczyli w czynnościach porządkowych w trakcie jak i po Wigilii. Jak wcześniej wspomniałam to lekcja życia to nauka szanowania ludzi takimi jakimi są, to nauka niesienia pomocy innym, to nauka dzielenia się z potrzebującymi. Mimo trudu, pracy jaka towarzyszy temu wydarzeniu chętnych nie brakuje. Taka sytuacja cieszy, że młodzież dostrzega potrzebę pomocy innym.