ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Co jest łatwiej otworzyć - drzwi domu czy serce?
Kolejna WAMPIRIADKA i kolejne litry krwi dla potrzebujących.
W ofiarowaniu krwi, która jest darem życia i nadziei, urzeczywistnia się aspekt humanitarny ludzkiego życia.

Zawsze jest zapotrzebowanie na krew do operacji i zabiegów - w wychowaniu młodzieży zwracamy uwagę na te potrzeby.
I znów odzew był piękny - około 70 osób zgłosiło się na XIV WAMPIRIADKĘ. Krew oddało 32 dawców tj. 14400 ml krwi - daru życia dla potrzebujących. Wydarzenie to służy ponadto szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
To również szczególny rodzaj wolontariatu, którego wyróżnia wola pomagania i każdy może wybrać formę odpowiednią dla siebie. Nasi honorowi Krwiodawcy wyszli do drugiego człowieka pokonując  bariery - może lęk, niepewność po prostu emocje. Za odwagę w nagrodę czeka ich gdzieś radość człowieka!!!
5 .III . 2020 r. akcja została zorganizowana przez Szkolny Klub PCK/HDK  przy wsparciu i aprobacie Dyrekcji ZSEG, poboru krwi dokonała ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy szpitalu im. Szczeklika w Tarnowie.
Wspaniali honorowi Krwiodawcy - podobnie jak i w poprzednich latach daliście dowód najwyższej odwagi podejmując wysiłek na rzecz ochrony zdrowia i życia człowieka - niewielu na to stać!!!
Ogień każdy w sobie ma tylko trzeba go rozpalić i podtrzymywać!!!
Pomagasz i wychodzisz z tego lepszy!!!
Za udział w XIV WAMPIRIADCE dziękują młodzieży i rodzicom -
Dyrekcja Szkoły i opiekun SzK PCK/HDK.

WAMPIRIADKA W ZSEG

GALERIA