ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A


„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” 

Jan Paweł II

W dniu 4 kwietnia 2013 roku klub HDK przy ZSEG w Tarnowie za zgodą Dyrektora szkoły mgr Jerzego Fereta zorganizował akcję pobierania krwi – Wampiriadka VII. Akcja została zorganizowana w porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Celem przeprowadzonej Wampiriadki jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży naszej szkoły oraz uświadomienie młodzieży, że oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne, a każdy z nas może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka w świecie, który ukierunkowany jest na własne EGO jest jednym z głównych celów przyświecających przeprowadzonej akcji.

O godzinie 8:00 na świetlicy szkolnej stawili się pracownicy stacji krwiodawstwa w Tarnowie oraz chętni do oddania krwi uczniowie naszej szkoły. Honorowym krwiodawcą mógł zostać każdy uczeń, którzy ukończył 18 rok życia, posiadał przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość oraz adres stałego zameldowania, był zdrowy i w ostatnim czasie nie chorował, ważył minimum 50 kg.

Kandydaci na dawców byli kwalifikowani przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy. Lekarz podejmował decyzję o zabiegu pobrania krwi, gdy stwierdził, że taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy.

Tym życiodajnym darem w tym roku chciało się podzielić ponad 80 uczniów. Do oddania krwi pracownicy Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zakwalifikowali 42 osoby. W sumie oddano 18900 ml krwi. Uczniom towarzyszyły wielkie emocje.

Dla ucznia – krwiodawcy dzień oddawania krwi był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele. Dla wszystkich krwiodawców zorganizowano mini – barek sponsorowany przez Radę Rodziców, a poczęstunek przygotowali uczniowie klas gastronomicznych.

Dla każdego z nas, dla naszych najbliższych, może nagle potrzebna być krew.
Pamiętajmy o tym! Jeżeli więc jesteś zdrowy oddając krew możesz podarować
drugiemu człowiekowi to co najcenniejsze - zdrowie, a nawet życie.

GALERIA