A A A

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych jest kontynuatorem Krajowej Szkoły Kupieckiej, która powstała w naszym mieście w dniu 6 grudnia 1911 roku. 100-letnia tradycja szkoły procentuje dużym doświadczeniem w zakresie kształcenia i wychowania. Kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach oraz długoletnie doświadczania pedagogiczne zapewniają wysoki poziom nauczania i prestiż szkoły w środowisku. Szkoła przygotowuje absolwentów w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego z uwzględnieniem współczesnych wymagań gospodarki rynkowej zarówno w zagadnieniach ekonomiczno - handlowych, hotelarskich jak i gastronomicznych. Szkoła nasza współpracuje z wieloma szkołami podobnego typu w całym kraju jak i zagranicą. Wszystkie proponowane przez nas kierunki kształcenia opierają się o najnowsze programy MEN co gwarantuje możliwość uzyskania najwyższych kwalifikacji w danej dziedzinie Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. 

Szkoła zapewnia zdobycie wykształcenia ogólnego oraz interesującego zawodu, daje również możliwość wszechstronnego indywidualnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez uczestniczenie m.in. w: konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, projektach i praktykach zagranicznych.

Misja Szkoły

W zakresie wychowania uczniów:

  • Kształtujemy osobowość ucznia w oparciu o chrześcijański system wartości.
  • Promujemy zdrowy styl życia.
  • Rozwijamy wrażliwość estetyczną i emocjonalną.
  • Kultywujemy tradycje.
  • Jesteśmy otwarci na potrzeby i sugestie rodziców oraz środowiska.
  • Przygotowujemy do umiejętnego korzystania z dóbr kultury i nauki.


W zakresie kształcenia uczniów:

  • Przekazujemy wiadomości i umiejętności potrzebne w życiu zawodowym, jak też do kontynuowania nauki w szkołach wyższych.
  • Upowszechniamy znaczenie rozwoju własnych zainteresowań, pasji i uzdolnień.
  • Rozbudzamy wrażliwość na dobro i tolerancję.