A A A

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 ZAPRASZAMY DO

TECHNIKUM NR 3

TECHNIK EKONOMISTA  z podstawami księgowości
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI z elementami korespondencji biznesowej
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z elementami dietetyki

BRANŻOWA SZKOŁA I Stopnia nr 3

 KUCHARZ z elementami kelnerstwa i barmaństwa
CUKIERNIK z elementami nowoczesnych technik cukierniczych
 

O przyjęciu do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
a) wynik egzaminu ośmioklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 4 przedmiotów:
- język polski,
- matematyka,
- pierwszy przedmiot obowiązkowy z podanej grupy, z którego uczeń ma najlepszą ocenę: informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, historia, WOS, muzyka, język angielski, język obcy II
- drugi przedmiot obowiązkowy z podanej grupy, z którego uczeń ma najlepszą ocenę: technika, plastyka, biologia, chemia, geografia, fizyka
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
e) sumy punktów pochodzących z osiągnięć konkursowych i innych,
f) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum powinni uzyskać co najmniej 90 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Do szkoły branżowej próg punktowy nie obowiązuje.

 

DRODZY KANDYDACI!

Przed Wami nowy etap życia, który będzie miał duży wpływ na Waszą przyszłość. Wybór szkoły, która pomoże Wam zdobyć rzetelną wiedzę, rozwinąć zainteresowania i osiągnąć sukces to poważna decyzja. Miej pewność, że jest ona trafna!
Jesteśmy szkołą ze 110 letnią tradycją kształcącą w zawodach ekonomicznych, gastronomicznych i hotelarskich.

Dlaczego warto wybrać ZSEG!

  • osiągamy wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, otrzymaliśmy Srebrną Tarczę
  • mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą uprawnienia egzaminatorów
  • posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i ogólnokształcące
  • współpracujemy z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, NBP, BDM S.A., Lidl
  • organizujemy praktyki zawodowe w renomowanych firmach, urzędach, restauracjach i hotelach, także poza granicami kraju
  • uczymy posługiwania się językiem migowym
  • oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne (np. Szkolna Giełda Papierów Wartościowych, Tarnowskie Centrum Młodych Inwestorów, koło historyczno-turystyczne, koło fotograficzne, Koło Miłośników Poezji, itp.) pracę w ramach wolontariatu oraz udział w licznych projektach edukacyjnych (np. Erasmus+)
     

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

Szkoły branżowe - niezła alternatywa

Jesteśmy w systemie elektronicznej rekrutacji.
Swoje konto w elektronicznej rekrutacji możesz założyć na stronie: 

Absolwenci Szkoły Podstawowej: https://malopolska.edu.com.pl

Jeśli miałbyś problemy z założeniem konta - w sekretariacie naszej szkoły uzyskasz pomoc.

 

Przyjdź, zobacz, zostań laughing