A A A

Uczniowie przyjęci do Technikum nr 3 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 powinni dostarczyć:
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. Zaświadczenie o testach – oryginał
3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do nauki wybranego zawodu
4. Dwa zdjęcia do legitymacji (podpisane imieniem i nazwiskiem)
5. Kwestionariusz osobowy
6. Kartę informacyjną (jeśli szkoła podstawowa wydała)
7. Inne załączniki: np. opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

Uczniowie przyjęci do klas w zawodach:
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Cukiernik
• Kucharz
zobowiązani są do wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie ul. Mościckiego 10. Badania są bezpłatne.
Proszę zgłaszać się w sekretariacie po skierowanie na powyższe badania.
Z wynikami z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Orzeczenie uczeń dostarcza we wrześniu do wychowawcy.

1. Poprawkowy egzamin MATURALNY odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie w sekretariacie szkoły.

2. Egzaminy poprawkowe klas promocyjnych odbędą się w dniach 26-27 sierpnia (czwartek- piątek) od godziny 8.00. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły celem uzyskania szczegółowych informacji.

Projekt Sztuka Mięsa

Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie "Sztuka mięsa". Zadaniem było wykonanie potraw z wieprzowiny. Na facebookowej stronie projektu zostały umieszczone zdjęcia z warsztatów w szkołach. Zachęcamy wszystkich do "lajkowania" postu dotyczącego naszej szkoły pod linkiem: https://www.facebook.com/Sztuka-Mi%C4%99sa-105952601692780
WALCZYMY O WYJAZD NA FINAŁ DO WARSZAWY!!!

W czerwcu 2021r. już po raz drugi nasza szkoła została wyróżniona certyfikatem Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego. W tym roku wręczenie certyfikatu nie mogło odbyć się w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie z powodu epidemii koronawirusa.

Prymus Tarnowa 2021Dnia 23 czerwca 2021 w sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie odbyło się uroczyste XIV Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021.
Niezmiernie miło nam poinformować, że Tytuł Prymusa Tarnowa 2021 dla najlepszych uczniów ZSEG - otrzymali:
- Sebastian Cichowski - uczeń Technikum Nr 3.
- Justyna Kozioł - uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3.
Serdecznie gratulujemy.

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej pół godziny przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym lub innym dokumentem (koniecznie z aktualnym zdjęciem).
Uczniowie przynoszą ze sobą przybory i materiały wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Szczegółowe informacje dla wszystkich zdających znajdują się w załącznikach.

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Łątka

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej  egzaminu - technikum
Wewnętrzny harmonogram, części pisemnej - technikum
Wewnętrzny harmonogram części praktycznej  egzaminu - SBI
Wewnętrzny harmonogram, części pisemnej - SBI
Komunikat o pomocach - część pisemna egzaminu
Komunikat o pomocach - część praktyczna egzaminu

Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. wprowadziło zasady organizacji dodatkowych zajęć, których celem jest uzupełnienie braków powstałych podczas kształcenia na odległość.
W ramach tych zajęć mogą być organizowane lekcje wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących.
Zajęcia będą organizowane w terminie od 2 września do 22 grudnia 2021 r. Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie jest obowiązkowy – zajęcia są organizowane dla chętnych uczniów, przy czym grupa musi liczyć co najmniej 10 osób. Możliwa jest także organizacja zajęć międzyoddziałowych.
Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Termin składania deklaracji - u wychowawcy klasy - do 21 czerwca 2021r. (max do godz. 12.00)
Złożenie deklaracji zobowiązuje ucznia do uczestnictwa w danych zajęciach.
Zachęcamy do skorzystania z tej dodatkowej formy uzupełnienia wiadomości.

Pobierz deklarację DOCX lub PDF

Pamiętaj o rozwadze nad wodą!
Sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce sprawiają, że właśnie nad wodą wypoczywamy najchętniej. Jednak jezioro, rzeka czy morze to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj liczy się pilna uwaga i przezorność wypoczywających. Przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Przy okazji letnich wycieczek i aktywnego wypoczynku – o tragedię nietrudno.
Policja przypomina o podstawowych zasadach, które obowiązują podczas pobytu w rejonach/okolicach zbiorników wodnych.

Podziękowania z Państwowej Inspekcji PracyW bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny brała udział w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”.