A A A

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

NR konta bankowego: 13 8805 0009 0048 3165 3000 0010

Adres właściciela rachunku: 33-100 Tarnów, ul. Bema 9/11

Tytuł płatności: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.

 

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW