slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

NR konta bankowego: 07 8805 0009 0030 3752 2000 0010

Adres właściciela rachunku: 33-100 Tarnów, ul. Bema 9/11

Tytuł płatności: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.