ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dobre dobrego początki...

Początki – jak to często bywa przy podobnego typu akcjach – były prozaiczne… Dwóch uczniów klasy 4 TD: Kamil Sieradzki i Dariusz Kurowski zainteresowało się możliwością zorganizowania szkolnej akcji honorowego oddawania krwi. Pomysł zaakceptowany przez opiekuna szkolnego koła HDK, został „pobłogosławiony” przez dyrekcję, w szczególności przez pana dyrektora Jerzego Fereta. Szczegóły uzgodniono z kierownictwem i pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, działającego przy szpitalu im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Potem już się potoczyło…

Oczekiwanie, niepewność, obawa przed niepowodzeniem i jeszcze inne uczucia towarzyszyły pierwszej edycji «Wampiriadki», która miała miejsce w ZSEG 9 marca 2007 r. Popularność akcji rozpoczętej o godz. 9.30, przerosła oczekiwania zarówno organizatorów, jak i pracowników RCKiK – musiano zakończyć ją przedwcześnie, o godz. 15.00. Przedwczesne zakończenie spowodowane było koniecznością powrotu służby medycznej do punktu krwiodawstwa w celu dokończenia badań pobranej krwi.

Akcja monitorowana była przez panią Ewę Przywarę, panią Marylę Drewecką oraz opiekunów szkolnego Klubu HDK działającego przy ZSEG – panią Marię Kawę oraz pana Józefa Parysa. Udział w akcji zadeklarowało ponad 90 osób, zarówno uczniów, nauczycieli jak i pracowników obsługi szkoły, by po wstępnych badaniach krew mogło oddać 59 osób. Jest to bardzo dobry wynik, który mógł być lepszy, gdyby nie brak czasu, który uniemożliwił oddanie krwi ok. 20 osobom. Obfity w wydarzenia dzień „zaoowocował” wywiezieniem z naszej szkoły 26,550 l krwi.