A A A

Kolejna WAMPIRIADKA i kolejne litry krwi dla potrzebujących.
Dziękujemy wszystkim Krwiodawcom za zaangażowanie i udział w dwunastej akcji WAMPIRIADKI w naszej szkole 14 marca 2018 roku.
Zgłosiło się ponad 100 osób z czego oddało krew 44 osoby, dało to łącznie 19800 ml krwi. Krwiodawcami byli "mięśniacy" i "drobne biedroneczki", jedni byli już kilkukrotnie i oddawali krew od wielu lat litrami, byli i tacy co uciekali przed igłami. Przybyli do nas również byli absolwenci szkoły z przed wielu lat i pięknie wsparli naszą akcję. DZIĘKUJEMY!!!

Wielu krwiodawców w naszej szkole kontynuuje tradycje rodzinne, są i tacy, którzy przybyli z ciekawości, wszyscy jednak twierdzą o słuszności oddawania krwi.
Cieszymy się, że świadomość młodzieży w tym zakresie jest duża i chętnie dzieli się tym cennym darem z potrzebującymi.
Wsparcia udziela od lat dla akcji Dyrekcja Szkoły i nauczyciele, tworząc atmosferę przychylności, zrozumienia dla potrzeb niesienia pomocy bliźnim. Dofinansowanie kosztów bufeciku dla uczestników otrzymaliśmy z Rady Rodziców.
Wszyscy uczestnicy byli pod profesjonalną opieką medyczną lekarza i pielęgniarek Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie przy Szpitalu im. Szczeklika.
Honorowe oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, zajmuje niewiele czasu i nie przyspiesza większych problemów. Każdy z nas lub z naszych bliskich może znaleźć się w nagłej sytuacji, gdy będzie potrzebował transfuzji.
KREW JEST NIE DO ZASTĄPIENIA.
Organizatorzy: Szkolne Koło PCK/HDK
ZOBACZ ZDJĘCIA