A A A

Historia ostatnich 40 lat naszej szkoły to znaczący okres. Dobrze więc wrócić do tamtych dni w 1976 roku, oddając szacunek i uznanie dla całej społeczności szkolnej, która w ciągu tylu lat nie tylko kształciła się w budynku przy ulicy Generała Józefa Bema, ale tworzyła klimat i tradycję godną jej poprzedników.
Dwie szkoły Tarnowa, o pokrewnych zawodach i specjalnościach – jedna z siedzibą przy ulicy wówczas Janka Krasickiego i druga przy ulicy Józefa Bema – decyzją władz miejskich i oświatowych połączyły się ze sobą, tworząc Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Można sobie jedynie wyobrazić, ile różnych emocji i przeżyć towarzyszyło temu zdarzeniu – radości i smutku, niepewności przyszłego losu nauczycieli i uczniów oraz pozostałych pracowników. To zapewne duże organizacyjne przedsięwzięcie nie przesłaniało dręczącego pytania: Co będzie dalej? – które zadawali sobie na pewno ci, których ta zmiana dotyczyła.
Myślę, że w tych trudnych dniach 1976 roku ludzi łączyła silna wola zbudowania wspólnego domu, gdzie w różnorodności postaw i doświadczeń powstanie jedność działań na rzecz uczącej się młodzieży. Taki styl myślenia dał pewność i nadzieję rozwoju, który trwa w tej formule organizacyjnej już 40 lat…

Jerzy Feret

Program obchodów 40-LECIA ZSEG

Zachęcam do obejrzenia filmu

Jubileuszowe wydanie książki