ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 3 kwietnia 2014 roku klub HDK przy ZSEG w Tarnowie za zgodą Dyrektora szkoły mgr Jerzego Fereta zorganizował już po raz ósmy akcję pobierania krwi – Wampiriadka VIII.  Akcja została zorganizowana w porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie.

Celem Wampiriadki jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży naszej szkoły oraz uświadomienie młodzieży, że oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne, a każdy z nas może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. O godzinie 8:00 na świetlicy szkolnej stawili się pracownicy stacji krwiodawstwa w Tarnowie oraz chętni do oddania krwi uczniowie naszej szkoły. Honorowym krwiodawcą mogli zostać uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia, byli zdrowi i spełniali wymagane warunki. Kandydaci na dawców byli kwalifikowani przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy. Lekarz podejmował decyzję o zabiegu pobrania krwi, gdy stwierdził, że taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy. Tym życiodajnym darem w tym roku chciało się podzielić wielu uczniów. Do oddania krwi pracownicy Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zakwalifikowali 29 osób. W sumie oddano 13 050 ml krwi. Uczniom towarzyszyły wielkie emocje. Z krwiodawców wysysano 460 mililitrów krwi (10 ml próbka krwi + 450 ml), samo pobranie krwi nie trwało dłużej niż 10 minut, wszyscy dawcy odpoczywali przez przynajmniej 15 minut po oddaniu krwi, a utracona objętość zaczynała się uzupełniać nim krwiodawca opuścił świetlicę. Przez cały czas krwiodawcy byli pod opieką personelu lekarskiego. Dla ucznia – krwiodawcy dzień oddawania krwi był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych:)