A A A

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

Klasy  technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

Technik Ekonomista

Technik Hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik Rachunkowości

Klasy szkoły branżowej na podbudowie szkoły podstawowej:

Kucharz

Cukiernik

 

Klasy  technikum na podbudowie gimnazjum:

Technik Ekonomista

Technik Handlowiec

Technik Hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik Rachunkowości

Klasy szkoły branżowej na podbudowie gimnazjum:

Kucharz

 

Szkoła nie organizuje kiermaszu podręczników używanych. 
Informacji szczegółowych o podręcznikach w danej klasie udziela nauczyciel uczący danego przedmiotu.