ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

 Klasy  technikum na podbudowie gimnazjum:

Technik Ekonomista

Technik Handlowiec

Technik Hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik Rachunkowości

Klasy szkoły branżowej na podbudowie gimnazjum:

Kucharz

Cukiernik

Klasy  technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

Technik Ekonomista

Technik Hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik Rachunkowości

Klasy szkoły branżowej na podbudowie szkoły podstawowej:

Kucharz

Cukiernik

Szkoła nie organizuje kiermaszu podręczników używanych. 
Informacji szczegółowych o podręcznikach w danej klasie udziela nauczyciel uczący danego przedmiotu.