A A A

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 na poszczególnych poziomach kształcenia:

 Klasy  technikum:

Technik Ekonomista

Technik Handlowiec

Technik Hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Klasy zawodowe:

Kucharz

Cukiernik

Szkoła nie organizuje kiermaszu podręczników używanych. 
Informacji szczegółowych o podręcznikach w danej klasie udziela nauczyciel uczący danego przedmiotu.