A A A

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023

Klasy  technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik rachunkowości

Technik handlowiec

Klasy szkoły branżowej na podbudowie szkoły podstawowej:

Kucharz

Cukiernik

Pracownik obsługi hotelowej

 

Klasy  technikum na podbudowie gimnazjum:

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik rachunkowości

 

Szkoła nie organizuje kiermaszu podręczników używanych. 
Informacji szczegółowych o podręcznikach w danej klasie udziela nauczyciel uczący danego przedmiotu.