ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 24 marca 2010 klub HDK przy ZSEG w Tarnowie zorganizował akcję pobierania krwi – Wampiriadka IV. Akcja została zorganizowana w porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie.

Krew to dar serca dla osób, które najbardziej tego potrzebują. Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może moja krew uratuje życie innego człowieka.

Pobieranie krwi nie boli. Wykonuje się je pod stałą opieką pielęgniarską i nadzorem lekarza. W czasie jednego poboru można oddać 450 ml krwi. Ani mniej, ani więcej. Krew jest zbierana do jednorazowego pojemnika z płynem konserwującym. Pobór krwi trwa od pięciu do ośmiu minut.

Krew – to dar serca, który ratuje życie. Celem Wampiriadki było, jak co roku promowanie wśród młodych ludzi honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia. W dniu 24 marca 2010 o godzinie 8: 00 na świetlicy szkolnej stawili się pracownicy stacji krwiodawstwa w Tarnowie oraz chętni do oddania krwi uczniowie klas III LO, IIITL, III TK, III TE, III TD, III TM, III TG, IV TK, IV TE, IV TH, IV TD. W sumie ponad 70 uczniów naszej szkoły chciało podzielić się darem życia z innymi. Większa część z nich włączyła się w akcję oddawania krwi po raz pierwszy. Na pochwałę zasługuje udział uczniów wraz z rodziną: uczennica klasy IV TK A. Baranowska przyszła oddać krew wraz z siostrą Beatą, studentką PWST. W akcję włączyli się również ubiegłoroczni absolwenci naszej szkoły oraz nauczyciele. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali ks. mgr M. Górak, mgr M. Kawa, mgr inż. B. Zaborowska, mgr inż. E. Stachura, mgr inż. B. Jurczyk, mgr A. Linard, inż. A. Migdał, mgr M. Bystrowska. Dla wszystkich krwiodawców zorganizowano mini – barek sponsorowany przez Radę Rodziców.

Zapraszamy za rok na WAMPIRIADKĘ V