szkoła
A A A

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 ZAPRASZAMY DO

TECHNIKUM NR 3

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
z elementami korespondencji biznesowej

 języki obce:
- język angielski
- język niemiecki

przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- matematyka 
przedmiot dodatkowy:
- korespondencja w biznesie
TECHNIK EKONOMISTA
z elementami rachunkowości finansowej
 języki obce:
- język angielski
- język niemiecki
przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- geografia 

przedmiot dodatkowy:
- rachunkowość finansowa

TECHNIK HANDLOWIEC 
z elementami e-commerce (sprzedaż internetowa)
 języki obce:
- język angielski
- język niemiecki
 przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- geografia
przedmiot dodatkowy:
- sprzedaż internetowa
TECHNIK HOTELARSTWA 
z elementami animcji czasu wolnego
 języki obce:
- język angielski
- język niemiecki
 przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- geografia
przedmiot dodatkowy:
- animacja czasu wolnego
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
z elementami dietetyki
 języki obce:
- język angielski
- język niemiecki
 przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- biologia
 przedmiot dodatkowy:
- podstawy barmaństwa


BRANŻOWA SZKOŁA I Stopnia nr 3

KUCHARZ z elementami kelnerstwa i barmaństwa język obcy: język angielski
CUKIERNIK z elementami nowoczesnych technik cukierniczych język obcy: język angielski
PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ z elementami kelnerstwa język obcy: język angielski
 

O przyjęciu do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
a) wynik egzaminu ośmioklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 4 przedmiotów:
- język polski,
- matematyka,
- pierwszy przedmiot obowiązkowy z podanej grupy, z którego uczeń ma najlepszą ocenę: język angielski, informatyka, historia, 
- drugi przedmiot obowiązkowy z podanej grupy, z którego uczeń ma najlepszą ocenę: biologia, geografia, technika,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
e) sumy punktów pochodzących z osiągnięć konkursowych i innych,
f) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum powinni uzyskać co najmniej 80 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Do szkoły branżowej próg punktowy nie obowiązuje.

 

DRODZY KANDYDACI!

Przed Wami nowy etap życia, który będzie miał duży wpływ na Waszą przyszłość. Wybór szkoły, która pomoże Wam zdobyć rzetelną wiedzę, rozwinąć zainteresowania i osiągnąć sukces to poważna decyzja. Miej pewność, że jest ona trafna!
Jesteśmy szkołą ze 110 letnią tradycją kształcącą w zawodach ekonomicznych, gastronomicznych i hotelarskich.

Dlaczego warto wybrać ZSEG!

  • osiągamy wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, otrzymaliśmy Srebrną Tarczę
  • mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą uprawnienia egzaminatorów
  • posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i ogólnokształcące
  • współpracujemy z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, NBP, BDM S.A., Lidl
  • organizujemy praktyki zawodowe w renomowanych firmach, urzędach, restauracjach i hotelach, także poza granicami kraju
  • uczymy posługiwania się językiem migowym
  • oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne (np. Szkolna Giełda Papierów Wartościowych, Tarnowskie Centrum Młodych Inwestorów, koło historyczno-turystyczne, koło fotograficzne itp.) pracę w ramach wolontariatu oraz udział w licznych projektach edukacyjnych (np. Erasmus+)
     

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

Szkoły branżowe - niezła alternatywa

Jesteśmy w systemie elektronicznej rekrutacji.
Swoje konto w elektronicznej rekrutacji możesz założyć na stronie: 

Absolwenci Szkoły Podstawowej: https://malopolska.edu.com.pl

Jeśli miałbyś problemy z założeniem konta - w sekretariacie naszej szkoły uzyskasz pomoc.

 

Przyjdź, zobacz, zostań laughing