A A A

BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZFŚS

INFORMUJEMY, ŻE NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI SOCJALNEJ ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA 2022 R. W ZWIĄZKU Z CZYM ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O POMOC Z ZFŚS DO DNIA 10 CZERWCA BR. – DRUKI DOSTĘPNE SĄ W KSIĘGOWOŚCI SZKOŁY ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE „ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH”.

DOKUMENTY ZFŚS

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSEG

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki do regulaminu:

Oświadczenie o dochodzie dla celów ZFŚS

Oświadczenie o dochodzie dla celów ZFŚS - gdy dochód miesięczny na członka rodziny przekracza 8000 zł

Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS

Pozostałe załączniki dostępne są w księgowości Szkoły