A A A

Spis klas i wychowawców - stan na 1 września 2021 r.

Klasa

Kierunek kształcenia

Wychowawca

I ER technik ekonomista
technik rachunkowości
 mgr Renata Wróbel
I TD technik żywienia i usług gastronomicznych  mgr Małgorzata Hołda
1BK kucharz  mgr Maria Kawa
1 BC cukiernik   mgr Krystyna Gawdzińska
II TE technik ekonomista mgr Katarzyna Curyło
II MR technik hotelarstwa
technik rachunkowości
mgr Jolanta Erazmus
 II TD technik żywienia i usług gastronomicznych mgr Mariola Kozłecka
 2 BC cukiernik mgr Anna Linard
 III TEG technik ekonomista  mgr Agnieszka Paliga
III TMG technik hotelarstwa mgr Magdalena Borszowska
III THG technik handlowiec mgr Marta Marszalska
III TDG technik żywienia i usług gastronomicznych mgr inż. Elżbieta Stachura
 III DRG technik żywienia i usług gastronomicznych
technik rachunkowości
 mgr Małgorzata Skrabacz
3 BKG kucharz mgr inż. Elżbieta Gdowska
III TM technik hotelarstwa mgr Małgorzata Dziuban
III TD technik żywienia i usług gastronomicznych mgr Agnieszka Salawa
III ER technik ekonomista
technik rachunkowości
mgr. Anna Pojedyniec
 3 BK  kucharz  mgr inż. Zofia Januś
3 BC cukiernik mgr inż. Barbara Jurczyk
IV TE technik ekonomista dr Anna Gąsior
IV TF technik ekonomista mgr Beata Nytko
IV TM technik hotelarstwa mgr Małgorzata Migduła
IV TD technik żywienia i usług gastronomicznych mgr Małgorzata Krzemińska
IV TT technik żywienia i usług gastronomicznych mgr inż. Janina Grzyb