A A A

Spis klas i wychowawców - stan na 1 września 2020 r.

Klasa

Kierunek kształcenia

Wychowawca

I TE technik ekonomista mgr Anna Kraus
I MR technik hotelarstwa
technik rachunkowości
mgr Jolanta Erazmus
 I TD technik żywienia i usług gastronomicznych mgr Mariola Kozłecka
 1 BC cukiernik mgr Anna Linard
 II TEG  technik ekonomista  mgr Agnieszka Paliga
II TMG technik hotelarstwa mgr Magdalena Borszowska
II THG technik handlowiec mgr Marta Marszalska
II TDG technik żywienia i usług gastronomicznych mgr inż. Elżbieta Stachura
 II DRG technik żywienia i usług gastronomicznych
technik rachunkowości
 mgr Małgorzata Skrabacz
2 BKG kucharz mgr inż. Elżbieta Gdowska
II TM technik hotelarstwa mgr Małgorzata Dziuban
II TD technik żywienia i usług gastronomicznych mgr inż. Elżbieta Duda-Drożdż
II ER technik eknomista
technik rachunkowości
mgr. Anna Pojedyniec
 2 BK  kucharz  mgr inż. Zofia Januś
2 BC cukiernik mgr inż. Barbara Jurczyk
III TE technik ekonomista dr Anna Gąsior
III TF technik ekonomista mgr Beata Nytko
III TM technik hotelarstwa mgr Małgorzata Migduła
III TD technik żywienia i usług gastronomicznych mgr Małgorzata Krzemińska
III TT technik żywienia i usług gastronomicznych mgr inż. Janina Grzyb
3 BK kucharz mgr Małgorzata Bystrowska
3 BC cukiernik mgr Agnieszka Migdał
IV TE technik ekonomista mgr Marzena Malec-Witek
IV TM technik hotelarstwa mgr inż. Renata Fior
IV TD technik żywienia i usług gastronomicznych mgr inż. Elżbieta Teper
IV DH technik żywienia i usług gastronomicznych
technik handlowiec
mgr Anna Srebro