haslo

A A A

Spis klas i wychowawców - stan na 1 września 2017 r.

Klasa

Kierunek kształcenia

Wychowawca

I TE

technik ekonomista

mgr Marzena Malec-Witek

I TM technik hotelarstwa mgr inż. Renata Fior
I TD technik żywienia i usług gastronomicznych mgr Dominika Gwóźdź
I DH

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik handlowiec

mgr Anna Srebro
1 bk kucharz mgr Maria Kawa
1 bc cukiernik mgr Katarzyna Curyło

II TE

technik ekonomista

mgr Barbara Sowińska-Pochroń

II TM

technik hotelarstwa

mgr inż. Elżbieta Zięba

II TD

technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Mirosława Gałdyś

II TT

technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Maria Sienicka

II TZ

technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Małgorzata Hołda

2 zk

kucharz

mgr Wanda Rojek

2 zc

cukiernik

mgr inż. Barbara Jurczyk

III TE

technik ekonomista

mgr Małgorzata Skrabacz

III TM

technik hotelarstwa

mgr Małgorzata Dziuban

III DH

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik handlowiec

mgr Anna Smoleń

III TD

technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr inż. Elżbieta Stachura

III TT

technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Agnieszka Salawa

3 zk

kucharz

mgr Anna Linard

3 zc

cukiernik

mgr inż. Elżbieta Duda-Drożdż

IV TE

technik ekonomista

dr Anna Gąsior

IV GH

kelner

technik handlowiec

mgr Małgorzata Migduła

IV TZ

technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Marta Marszalska

IV TD

technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Renata Wróbel

IV TM

technik hotelarstwa

mgr Krystyna Gawdzińska

IV TN

technik hotelarstwa

mgr Małgorzata Bodzek

IV TT

technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Justyna Krzoska