ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W środę, 21 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSEG: Tomasz Nowak (zastępca przewodniczącego) oraz Weronika Gąsiorek i Aleksandra Gacek (członkowie prezydium samorządu) wzięli udział w pierwszej Wigilii Samorządów Uczniowskich zorganizowanej z inicjatywy członków Młodzieżowej Rady Miasta Tarnowa.
Po Wigilii nastąpiła dyskusja dot. współpracy samorządów szkolnych w organizowaniu ciekawych wydarzeń w Tarnowie.

Opiekun Samorządu
Anna Srebro