ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W tegorocznym II etapie miejskiego projektu Bohaterom Niepodległej uczestniczyło 17 szkół w tym 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych (w poprzednim etapie – 14, kilka nowych szkół).

 

Cel główny projektu:Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży tarnowskich szkół jako element 3-letniego przygotowania do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tematyka II etapu projektu: Miejski Konkurs na Projekt Edukacyjny Szkoły „Bohaterom Niepodległej” ze szczególnym uwzględnieniem udziału wybitnych osobowości i zwyczajnych mieszkańców Tarnowa i regionu w dążeniach do niepodległości w 1918 r.

Wyniki konkursu:
Poziom szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - ZSEG - 3 tys. zł.
II miejsce - XX LO - 2 tys. zł.
III miejsce - IV LO - 1 tys. zł.
Poziom gimnazjów:
I miejsce - G 10 - 3 tys. zł.
II miejsce - G 7 - 2 tys. zł.
III miejsce - G 4 - 1 tys. zł.
Poziom szkół podstawowych:
I miejsce - SP 2 - 3 tys. zł.
II miejsce - SP 9 - 2 tys. zł.
III miejsce - SP 10 - 1 tys. zł.

Józef Parys