ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

„Nowe narkotyki, dopalacze – zagrożeniem dla współczesnej młodzieży”

W czwartek 10 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Szkolnych Szkół Technicznych i Zawodowych miasta Tarnowa w ramach VI Forum dyskusyjnego: „NOWE NARKOTYKI, DOPALACZE – ZAGROŻENIEM DLA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY”
Na zaproszenie odpowiedziały zaprzyjaźnione z nami szkoły: Zespół Szkół Budowlanych. Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych, Zespół Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Celem spotkania, wzorem poprzednich lat, było omówienie problemów szkolnych i wymiana doświadczeń w pracy Samorządów Szkolnych szkół technicznych i zawodowych. Zasadniczym tematem była prelekcja, połączona z prezentacją, dotycząca poważnego i zagrażającego młodym ludziom, problemu dopalaczy i ich nadużywania przez młodzież. Wzorem lat ubiegłych, młodzież dyskutowała na zaprezentowany temat, wymieniając się swoimi spostrzeżeniami i uwagami związanymi z dopalaczami. Zjawisko zażywania dopalaczy i związanych z tym konsekwencji jest zauważalne wśród młodych ludzi. Niewątpliwie, grozę wzbudza fakt, iż użycie nowych, o nieznanym składzie, narkotyków niesie ze sobą ogromne ryzyko, związane z utratą zdrowia, a nawet życia. Goszcząca na VI Forum młodzież, z wielkim skupieniem i uwagą wysłuchała wykładu przygotowanego przez panią prof. Martę Zawadzką, pedagoga szkolnego. Przygotowano również materiały związane z tematem, które przedstawiciele samorządów zabrali do swoich szkół. Po owocnych obradach, goście z wielkim apatytem rozkoszowali się przysmakami przygotowanymi przez panią prof. Janinę Grzyb. O estetykę podania i pięknie nakryty stół zadbała pani prof. Elżbieta Teper. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w dyskusji. Zapraszamy za rok na kolejne spotkanie dyskusyjne. W VI Forum brała udział delegacja młodzieży ZSEG, której organizator spotkania bardzo dziękuje za pomoc, aktywność i godne podjęcie gości.
Lista uczniów biorąca udział w czwartkowym spotkaniu:
1. Izabela Żaba klasa III TE
2. Przemysław Skruch klasa III TE
3. Aleksandra Wantuch klasa III TE
4. Monika Wolska klasa III TE
5. Agata Krawczyk klasa IV TT
6. Joanna Tomaszewska klasa IV TT
7. Beata Ciastoń klasa IV TT
8. Władysław Grabka klasa 2 zk
9. Rafał Grzeszczuk klasa IV TE
10. Krystian Mietła klasa IV TE
11. Rafał Okaz klasa IV TE
12. Katarzyna Jaje klasa II TT
13. Edyta Trytek klasa II TT
14. Weronika Senderak klasa II TT
15. Kamil Bulanda klasa IV TD
16. Dorota Kusek klasa IV TD

Organizator VI Forum dyskusyjnego
Marta Zawadzka – pedagog szkolny.