ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

"Współczesna miłość do Ojczyzny zakłada pamięć o przeszłości połączoną z twórczym myśleniem o przyszłości Polski i Polaków." 

J. Parys, P. Juśko (red.), Jak mądrze kochać Ojczyznę. Jak dziś rozumieć patriotyzm. Pamiętnik projektu edukacyjnego, Tarnów 2014, s. 27.

2 grudnia o godzinie 9:00 w Sali Lustrzanej w obecności pana prezydenta Romana Ciepieli odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjno-patriotycznego „Drogi Tarnowian do niepodległości” w związku z 3-letnim przygotowaniem do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza szkoła została wyróżniona drugim miejscem w kategorii szkół ponadgimanzjalnych.

Józef Parys
nauczyciel historii