slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

W ZSEG 12 grudnia 2014 r. odbyły się dodatkowe zajęcia – sporządzanie potraw wigilijnych , wypieków i nakrywanie stołów wigilijnych. W tych zajęciach uczestniczyła młodzież z klas IIzc, I TZ, IITD, IITT
http://zseg.vs01.intershock.pl/sporzadzanie-potraw-wigilijnych/