ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Jubileusz 100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych szkoły to czas spotkania przyjaciół, wielu pokoleń nauczycieli i uczniów, dla których właśnie ta szkoła była miejscem szczególnie ważnym, dlatego chcieli przeżywać razem ten czas pamięci i wdzięczności, który nie pozwala zapomnieć doznanego dobra, przyjaźni, wspólnie spędzonych lat nauki i pracy.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli razem z nami świętować ten piękny i szczególny Jubileusz. Wyrażamy wdzięczność za przybycie na uroczystość Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty Panu Aleksandrowi Palczewskiemu, Pani Wiceprezydent Miasta Tarnowa Krystynie Latale, Księdzu Biskupowi Władysławowi Bobowskiemu, który był kiedyś nauczycielem katechetą w naszej szkole, Pani Dyrektor Tarnowskiej Delagatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Urszuli Blicharz, Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Tarnowa Bogumile Porębskiej oraz wszystkim przybyłym gościom - według pełnionych urzędów i godności. Dziękujemy także przybyłym na uroczystości dyrektorom innych tarnowskich szkół, których obecność była świadectwem tak cennej dla nas wszystkich współpracy w dziele wychowania i kształcenia młodzieży.

Dziękujemy przede wszystkim nauczycielom i uczniom, tym, dla których szkoła to już część życiowej historii i tym, dla których jest to teraźniejsza codzienność. Wierzymy, że w czasie tego szczególnego spotkania podczas Jubileuszu swojej Szkoły, odnaleźli Państwo tych wszystkich, których chcieliście odnaleźć, że znów, choć na parę chwil, pojawiło się wzruszenie, refleksja i radość „bycia uczniem”, „bycia nauczycielem” naszej Szkoły.

Zdjęcia z wydarzenia, można zobaczyć w naszej galerii.