ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A


Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w obchodach 100-lecia istnienia naszej Szkoły, które odbędą się 1 grudnia 2011 roku.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie jest jedną z największych i najstarszych szkół zawodowych w regionie. Historia szkoły sięga początków XX wieku. Szkoła została powołana decyzją Wydziału Krajowego we Lwowie, który 1 grudnia 1911 roku utworzył w Tarnowie Krajową Szkołę Kupiecką; zajęcia szkolne rozpoczęły się 6 grudnia. Dnia 4 października 1935 roku nadano szkole imię Józefa Piłsudskiego. Statut, będący załącznikiem do zarządzenia Ministra z dnia 28 listopada 1935 roku, określał szczególne zadania szkoły kupieckiej. Celem nauczania było wykształcenie i wychowanie młodzieży na zamiłowanych w swoim zawodzie, rzetelnych i sumiennych pracowników, twórczych obywateli Rzeczypospolitej, którzy obok praktycznego przygotowania zawodowego będą posiadali odpowiedni zasób wiadomości teoretyczno-zawodowych i ogólnych. Szkoła była zobowiązana również współdziałać z instytucjami gospodarczymi i czynnikami społecznymi na rzecz podnoszenia kultury kupiectwa, w utrzymaniu i pomnażaniu gospodarczego i kulturalnego dorobku regionu.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, który jest kontynuatorem Krajowej Szkoły Kupieckiej, pozostaje równocześnie spadkobiercą jej tradycji i zadań stawianych przed uczniami, nauczycielami i dyrekcją. Pragniemy o tym w sposób szczególny przypomnieć, obchodząc jubileusz 100-lecia Szkoły.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH
1 GRUDNIA 2011r.

Godz. 8.00 - Spotkanie w budynku szkoły przy ul. Bema 9/11.
Godz. 8.45 - Przemarsz ze sztandarem z budynku szkoły do kościoła Księży Filipinów.
Godz. 9.15 - Uroczysta Msza Święta w kościele Księży Filipinów.
Godz. 11.00 - Uroczystość w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
Godz. 13.30 - Poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i uczniów ZSEG – foyer Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
Godz. 14.00 - Zwiedzanie szkoły oraz wystawy poświęconej prezentacji jej historii i dorobku.

W uroczystościach wezmą udział zaproszeni goście, młodzież, nauczyciele, emerytowani pracownicy szkoły, rodzice.

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW NASZEJ SZKOŁY:

Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w Uroczystościach Jubileuszowych Szkoły. Oferujemy naszym Absolwentom różne możliwości uczestnictwa:

  • Osoby chętne do udziału w spotkaniu w Teatrze o godzinie 11.00, otrzymania wydawnictwa jubileuszowego oraz poczęstunku o godz. 13.30 prosimy o dokonanie wpłaty 100 zł na konto Łąckiego Banku Spółdzielczego, nr konta: 89 8805 0009 0030 3752 3000 0010.

Po dokonaniu wpłaty otrzymają Państwo pisemne zaproszenie ze szczegółowym programem, dlatego też prosimy o wpisanie na dowodzie wpłaty dokładnych danych adresowych. Zaproszenie będzie jednocześnie biletem wstępu do Teatru.

  • Absolwenci, którzy wpłacą na wyżej wymienione konto 150 zł mają możliwość uczestniczyć, oprócz uroczystości w Teatrze, także w spotkaniu Absolwentów na terenie szkoły od godz. 14.00 wraz z dodatkową częścią gastronomiczną.

Biorąc pod uwagę ilość zaproszonych osób na uroczystości w Teatrze liczba miejsc zarezerwowanych dla Absolwentów jest niestety ograniczona, dlatego też będzie decydować kolejność zgłoszeń (wpłat). Termin wpłat upływa 18 listopada 2011r. /z ewentualną możliwością przesunięcia lub skrócenia tego terminu/. Za niedogodności przepraszamy.

  • Absolwentom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w uroczystościach w Teatrze, proponujemy wizytę w naszej szkole w dniu 1 grudnia 2011r. od godziny 14.00. Będzie można tu nabyć Wydanie Jubileuszowe, obejrzeć wystawę dotyczącą historii szkoły, sale lekcyjne i skorzystać z symbolicznego poczęstunku.