A A A

Uczniowie przyjęci do naszej szkoły w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, kucharz zobowiązani są do wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10, w okresie od 18.07.2016 do 19.08.2016. 

Zapraszamy do skorzystania z programu "Dzwonek na obiad". 

Szczegóły na stronie https://dzwoneknaobiad.pl/

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w zawodach:
- technik ekonomista,
- technik hotelarstwa,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- kucharz,
- cukiernik.
Zapraszamy. 

Wydawanie świadectw maturalnych 5 lipca 2016 r. od godz. 10.00 w sekretariacie głównym.

Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronimicznych posiada wolne miejsca w:

ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ nr 3

- kucharz
- cukiernik

Zapraszamy z oryginałami dokumentów. 

Lista podręczników na rok szkolny 2015/2016 znajduje się w menu UCZEŃ, zakładka PODRĘCZNIKI.

Urząd Miasta Tarnowa ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, polegającym na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych tj. otrzymania jednorazowej dotacji na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego proszone są o potwierdzenie własnoręcznym podpisem zgodności danych osobowych wprowadzonych do systemu OBIEG – sekretariat młodzieżowy szkoły czynny w okresie wakacji codziennie w godz. od 8:00 do 14:30. Potwierdzenie w/w danych osobowych jest konieczne przed przystąpieniem do egzaminu.

W akcji „Miś zamiast kwiatka” wzięło udział 11 klas: 1EH, 1DG, 1TM, 2EH, 2TL, 2TK, 3MH, 3TE, 3TD, 3TK i 3EK. W sumie zebraliśmy 60 maskotek, które zaraz po rozdaniu świadectw zawieźliśmy do starego szpitala i przekazaliśmy dzieciom na oddziale zakaźnym.

Drodzy Uczniowie – Wasze zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania. Dlatego chcielibyśmy kontynuować tę akcję w przyszłym roku szkolnym. Najbliższą okazją będzie Dzień Nauczyciela. Serdecznie dziękujemy! Sprawiliście wiele radości nie tylko nam, ale przede wszystkim maluchom.

Sprawdź czy musisz robić badanie w kierunku nosicielstwa!

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW !!!

INFORMACJA DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM
I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

DOTYCZĄCA

RZĄDOWEGO PROGRAMU

„WYPRAWKA SZKOLNA”


Środa 22 czerwca

Pierwszy dzień zaczęliśmy bardzo pozytywnie – byliśmy wyspani, wypoczęci, a śniadanie zjedliśmy o przyzwoitej porze. Wyruszyliśmy wspólnie z naszym przewodnikiem po godzinie 9.00 do znanego nam miejsca z biblijnych listów św. Pawła, a mianowicie starożytnego Koryntu. Pojechaliśmy sami, gdyż w odróżnieniu od innych grup, dotarliśmy do Aten jako pierwsi.

Po drodze słuchaliśmy z uwagą informacji i ciekawostek o Atenach i Grecji, a także zatrzymaliśmy się nad Kanałem Korynckim, gdzie „zrobiliśmy wielkie oczy” i nie mogliśmy się nadziwić, jakimi cudami już w pierwszym dniu zaskoczyła nas Grecja. Kanał łączy kontynentalną Grecję z „wyspą” Peloponez, ma około 6300m długości, 24m szerokości, 80m głębokości od poziomu gruntu /wysokość ścian/, a woda w nim zaledwie 8m. Po zrobieniu kilku milionów J zdjęć tego zapierającego dech w piersiach miejsca pojechaliśmy dalej i dotarliśmy do starożytnego Koryntu około godziny 11.00 przygotowani na największe promienie słońca.