A A A

Uczniowie przyjęci w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik oraz kucharz DODATKOWO zobowiązani są do wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10 do 23 sierpnia 2019 r.
Po odebraniu wyników z Sanepidu uczeń zobowiązany jest udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu otrzymania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Można sobie zakupić „Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych” i w niej przechowywać orzeczenie.
Orzeczenia należy przekazać wychowawcy 2 września 2019 r.