3d image slider joomla

A A A

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w zawodach:
- technik ekonomista,
- technik hotelarstwa,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- kucharz,
- cukiernik.
Zapraszamy.