ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Uczniowie przyjęci do naszej szkoły w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, kucharz zobowiązani są do wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10, w okresie od 18.07.2016 do 19.08.2016. 


Z wyłączeniem 25.07.2016 do 31.07.2016  - nie będzie można wykonywać badań w kierunku nosicielstwa.
Badania są bezpłatne – szkoła przesłała do Sanepidu listę uczniów przyjętych - proszę się powołać na tą listę.
Po odebraniu wyników z Sanepidu uczeń zobowiązany jest udać się do lekarza – może być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz medycyny pracy w celu otrzymania
stosownego orzeczenia. Szkoła nie wydaje żadnych skierowań.
Można sobie zakupić „Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych” i w niej przechowywać orzeczenie. Orzeczenia należy przekazać wychowawcy 1 września 2016 r.