A A A

W roku   2019   w dniach  8-19.07 nauczycielki Pionu Gastronomicznego ZSEG Elżbieta Gdowska oraz Elżbieta Teper brały udział w  projekcie 2017-1-PL01 KA102-037206 DEULA  Hildesheim.
Nauczyciele mieli możliwość:
-      poznać nowe możliwości kształtowania postaw uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu z uwzględnieniem poszanowania zasobów energii i możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu agrotroniki
-      zmodyfikować postawy i przekonania w zakresie ograniczania zużycia energii i zastosowania systemów agrotronicznych w procesie produkcji rolniczej i ogrodniczej
-      określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu agrotroniki i modyfikowania procesów produkcji rolniczej
-      określić możliwości zastosowania agrotroniki w innowacyjnych rozwiązaniach  na każdym etapie produkcji żywności  i dla nas ten punkt był najważniejszy
-      scharakteryzować innowacyjne technologie stosowane w przetwórstwie rolno – spożywczym, z wykorzystaniem agrotroniki
-      przeanalizować nowe metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych.
-      dla nas te trzy ostanie zagadnienia ze względu na nauczane przedmioty były najważniejsze
Obok głównych założeń projektu  należy zwrócić uwagę na może nie tak zaakcentowane zagadnienia  ale również ważne dla nas nauczycieli  to wymiana doświadczeń , poglądów. Każda szkoła w której pracują nauczycieli  ma różne drogi  dojścia do  tego samego celu. To tak jak  6+3 =9 i 4+5 =9. Warto poznać takie meandry pozwala to bardzo często rozwiązać problemy
W przyszłości ZSEG podejmie wyzwanie opracowania  podobny projekt dla naszych  uczniów  Doświadczenia zdobyte podczas stażów zawodowych pozwalają nauczycielom i młodzieży zdobyć nowe doświadczenia , które przełożone  na wiedzę i umiejętności podniosą na rynku pracy atrakcyjność  ucznia .
Na Komisji Przedmiotów Gastronomicznych zapoznałyśmy koleżanki z przebiegiem szkolenia, podzieliłyśmy się wrażeniami  i chwilami zatrzymanymi w kadrze.

Elżbieta Teper