como crear una pagina web

haslo

A A A

Urząd Miasta Tarnowa ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, polegającym na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych tj. otrzymania jednorazowej dotacji na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Przez rodzinę 4+ należy rozumieć rodzinę zamieszkałą w Tarnowie, złożoną z rodziców lub opiekunów prawnych (rodzica/opiekuna) oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Przez dziecko rozumie się dziecko w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące.

Jednorazowe wsparcie w minimalnej kwocie 150 zł udzielane jest tylko dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, w Sali nr 1 na parterze. Ostateczny termin złożenia deklaracji to 23.07.2014 r. godz. 15.00. Pełnoletni uczniowie wypełniają deklarację samodzielnie. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 14 688 25 03.

Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony powyżej lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na ten cel w okresie od dnia 10.07.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego.


Do pobrania:
Deklaracja
www.tarnow.pl/content/download/142749/622907/file/deklaracja.doc
Regulamin
www.tarnow.pl/content/download/142750/622911/file/regulamin.docŹródło: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Pieniadze-na-artykuly-edukacyjne-dla-dzieci-z-rodzin-4