como crear una pagina web

haslo

A A A

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego proszone są o potwierdzenie własnoręcznym podpisem zgodności danych osobowych wprowadzonych do systemu OBIEG – sekretariat młodzieżowy szkoły czynny w okresie wakacji codziennie w godz. od 8:00 do 14:30. Potwierdzenie w/w danych osobowych jest konieczne przed przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 26 sierpnia o godz. 9:00 (część pisemna i część ustna). Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest w gablocie na I piętrze.

Na egzamin zgłaszają się wyłącznie absolwenci, którzy złożyli pisemne „Oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w sierpniu 2014”.
W dniu egzaminu zdający zgłaszają się na 30 min przed rozpoczęciem z dowodem osobistym. Osoby zdające matematykę przynoszą na egzamin kalkulator prosty.