ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Okres nauki: 3 lata

Podbudowa: szkoła podstawowa

Język obcy – język niemiecki

Zawód kucharza daje szanse zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gastronomicznej.

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata oraz dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.
W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze. Poza wyczuciem smaku od kucharza oczekuje się bogatej wyobraźni i pomysłowości, a odnosi się to zarówno do umiejętności wymyślania i tworzenia nowych potraw, ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania. Wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę, a coraz częściej wymaga się od kucharzy tego, że serwowane dania będą wyglądać jak dzieła sztuki.
Miejscem pracy dla kucharza mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

W trakcie kształcenia uczeń zdaje egzamin kwalifikacyjny „Przygotowanie i wydawanie potraw”– egzamin potwierdzający kwalifikację po zakończeniu drugiego semestru klasy trzeciej.

Po uzyskaniu dyplomu w zawodzie kucharz, absolwent może kontynuować naukę, uzyskując wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji może otrzymać dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych.