ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Okres nauki: 3 lata

Podbudowa: szkoła podstawowa

Język obcy – język niemiecki

Zawód cukiernika daje szanse zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gastronomicznej.

Praca cukiernika polega na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik zaopatruje miejsce pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybiera najlepsze jakościowo składniki, dba o urządzenia i narzędzia swojej pracy, o należyte przechowywanie produktów spożywczych, zna dokładne proporcje tworzenia wyrobów kulinarnych oraz różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów.
W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów i wyrobów cukierniczych.
Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie w zakładach wytwórstwa cukierniczego lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie kształcenia uczeń zdaje egzamin kwalifikacyjny „Produkcja wyrobów cukierniczych” – egzamin potwierdzający kwalifikację po zakończeniu drugiego semestru klasy trzeciej.
Po uzyskaniu dyplomu w zawodzie cukiernik, absolwent może kontynuować naukę, uzyskując wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji może otrzymać dyplom technika technologii żywności.