ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Okres nauki: 5 lat

Podbudowa: szkoła podstawowa

Języki: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: 1. język angielski
2. matematyka/geografia (wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego dokonują uczniowie w kl. I)

 

Zawód technika rachunkowości jest dla osób, które mają zdolności organizacyjne i rachunkowe, posiadają zainteresowania prawnicze oraz łatwo nawiązują kontakty międzyludzkie.
Technik rachunkowości to osoba ceniona na rynku pracy, ponieważ posiada umiejętności prowadzenia rachunkowości danej firmy oraz rozliczeń finansowych, obsługuje programy finansowo-księgowe, wykonuje analizy w zakresie finansów oraz księgowości, sporządza biznesplany, opracowuje i przygotowuje sprawozdania finansowe oraz nadzoruje spłaty zobowiązań. Taki pracownik przygotowuje informacje będące podstawą decyzji podejmowanych przez kadrę kierowniczą.
Uczeń kształcący się w zawodzie technika rachunkowości po ukończeniu edukacji, staje się specjalistą w zakresie prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
Absolwent ma możliwość zatrudnienia w urzędach administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista do spraw finansów lub specjalista do spraw kadr i płac.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń uzyska tytuł technika rachunkowości po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:
„Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych” oraz „Prowadzenie rachunkowości”.