ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Okres nauki: 5 lat

Podbudowa: szkoła podstawowa

Języki: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: 1. język angielski
2. biologia/chemia (wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego dokonują uczniowie w kl. I)Zawód technika żywienia i usług gastronomicznych stwarza szanse zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gastronomicznej.
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych. Potrafi sporządzić plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw i posiłków. Dokonuje organoleptycznej oceny jakości produktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi. Pobiera próbki potraw i napojów do badań laboratoryjnych. Nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz prace w dziale produkcyjnym, takie jak: odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, obróbka termiczna, wykończenie, dekorowanie i ekspozycja potraw. Rozlicza produkcję zakładu gastronomicznego. Obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent może być zatrudniony w zakładach i placówkach prowadzących działalność gastronomiczną (hotele, restauracje, bary), a także na stanowiskach administracyjnych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskanie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:
„Przygotowanie i wydawanie potraw” oraz „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”.

pliki_strona/rekrutacja/zawody/2020/technik_zywienia.pdf