110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Tarnowskie Centrum Młodych Inwestorów działające w naszej szkole nawiązało współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział Tarnów. Efektem tej współpracy było spotkanie z przedstawicielem ZUS – Naczelnikiem Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji - Panem Grzegorzem Biskupem dnia 19 lutego 2020 r.

Brało w nim udział ok. 90 uczniów wraz z opiekunami z kilku szkół średnich miasta Tarnowa. Podczas prelekcji na temat: „Ryzyka ubezpieczeniowe i ich minimalizowanie w zarządzaniu własnym kapitałem” młodzież dowiedziała się jaka jest istota i cel ubezpieczeń społecznych oraz jak wygląda system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Ważnym elementem tej pogadanki była dyskusja, która uświadomiła młodym ludziom ryzyko, jakie wiąże się z niewłaściwym zarządzaniem kapitałem w tym ubezpieczeniowe.
Miejmy nadzieję, że ten wzrost świadomości ubezpieczeniowej pomoże młodym inwestorom w podejmowaniu bardziej racjonalnych decyzji związanych z dysponowaniem własnym kapitałem.