A A A

Dnia 17 listopada 2021 r. w ramach obchodów 110-lecia ZSEG odbyło się spotkanie z absolwentem szkoły Panem nadkomisarzem Robertem Kozakiem - zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Tarnów- Centrum. Pan Robert Kozak ukończył naszą szkołę z tytułem Technika żywienia zbiorowego. Jednak zafascynowany służbą mundurową kontynuował swoją karierę zawodową w tym kierunku. Po studiach i wielu latach niełatwej służby, zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego, spełnił się jako policjant. Podczas spotkania z uczniami naszej szkoły: kl. 3 TDG, 3 BC i 2 TE wygłosił prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa wśród młodzieży. Jak sam podkreślił zawsze z wielkim sentymentem wraca do lat spędzonych w murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie.