como crear una pagina web

haslo

A A A

Zarząd Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych serdecznie zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej organizowanej przez GPW w Warszawie.
Wszyscy uczniowie, którzy lubią emocje związane z inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych proszeni są o zgłoszenie się do Pani prof. Marzeny Malec-Witek do dnia 01.10.2018 r.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż od początku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych będą uczestniczyć w dwuletnim międzynarodowym projekcie „Get in Shape for Europe” w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 19 września 2018 r. (środa)

KLASY PIERWSZE

Spotkanie z Dyrekcją

godz. 1630 sala 115 - klasa I TM, I TT, I TD

godz. 1700 sala 115 - klasa I TE, I TF, 1 BK, 1 BC

Spotkanie z wychowawcami wg odrębnego harmonogramu

godz. 1700 - klasa I TM, I TT, I TD

godz. 1730 - klasa I TE, I TF, 1 BK, 1 BC

KLASY II-IV

zebrania odbędą się o godz. 1700 wg odrębnego harmonogramu

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich i trzecich technikum, w ramach programu POWER, będą mieli możliwość wyjazdu na staże i szkolenia w Wielkiej Brytanii. W projekcie weźmie udział:
- 12 uczniów w zawodzie technik ekonomista,
- 6 uczniów w zawodzie technik handlowiec,
- 12 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
- 8 uczniów w zawodzie tehnik hotelarstwa.
Uczniwie klas technikum handlowego i ekonomicznego wyjadą na 2-tygodniowe szkolenie z zakresu marketinku i reklamy, zaś uczniowie technikum hotelarskiego oraz żywienia i usług gastronomicznych wyjadą na 4-tygodniowy straż w przedsiębiorstwach.

Bliższych informacji udzielają: p. prof. M. Hołda oraz p. prof. M. Malec-Witek.

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie naszego szkolnego zespołu wokalno – instrumentalnego odbędzie się w środę 12 września o godz. 15:30 w sali 116.

Drodzy rodzice i uczniowie naszej szkoły.
Biblioteka szkolna otrzymała dotację w wysokości 15 000 złotych na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Kupując książki pragniemy spełnić oczekiwania użytkowników biblioteki i zakupić takie propozycje, które są zgodne z oczekiwaniami i zainteresowaniami czytelników. Dlatego bardzo prosimy rodziców, uczniów naszej szkoły o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w wyborze nowych książek. Wszyscy powinniśmy współuczestniczyć w wyborze literatury, która wzbogaci księgozbiór naszej szkoły.
Ankieta dla rodziców
Ankieta dla uczniów

Dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane absolwentom ZSZ nr 3 od dnia 31.08.2018 r. (piątek) od godz. 9.00 w sekretariacie młodzieżowym.

Uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 3 w roku szkol. 2017/2018 otrzymają świadectwa od wychowawców w dniu 03.09.2018 r.

Wykaz podręczników dla klas pierwszych jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Uczeń/Podręczniki.

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019!

Szczegółowe informacje w załączniku: Informacja o stypendium
Do pobrania: Wniosek o przyznanie stypendium

Wykaz imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 2018"

Czerwiec - Lipiec

Sierpień - Wrzesień

Nasza szkoła zdobyła II miejsce w konkursie młodzieżowym pod hasłem "Potrzebna krew - Twoja także" w kategorii szkół średnich. Honorowi krwiodawcy naszej szkoły oddali w 2017 r. 107800 ml krwi, jako najcenniejszy dar dla drugiego człowieka.
Dziękujemy.
Dyrekcja oraz SzK PCK/HDK.
ZOBACZ ZDJĘCIA

W dniu 4 czerwca 2018 r. odbył się konkurs będący podsumowaniem projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej „Młody przedsiębiorca i pracownik na lokalnym rynku pracy wobec wyzwań prawa pracy i etyki biznesu”.