A A A

W dniu 20.05.2022 uczniowie klas gastronomicznych uczestniczyli w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez Makro w Krakowie. Tematem warsztatów były potrawy i napoje wykonywane na bazie roślin lub z ich dodatkiem. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=Thz9bPXYSIE

Elżbieta Teper

Dnia 15 czerwca 2022 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Kształcenia Zawodowego podsumowująca konkurs „Mam zawód. Mam Fantazję”, organizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Konkurs „Mam zawód. Mam Fantazję”, to wielobranżowy konkurs zawodowy skierowany do uczniów szkół kształcących się w technikach oraz szkołach branżowych w Małopolsce.

Krzyż Zasługi "Serve Patrie"Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patrie” („Służyć Ojczyźnie”) dla Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie
10 czerwca 2022 r., w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, odbyły się obchody Jubileuszu 100 - lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaproszonych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata – Prezes Zarządu Głównego ZOR RP, który przedstawił również prezentację multimedialną nt. historii Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i jego współczesnych osiągnięć.

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy składamy wszystkim honorowym dawcom krwi w ZSEG życzenia zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękujemy za bezinteresowne ratowanie życia ludzkiego oraz szlachetność serca, niech Wasza postawa będzie wzorem do naśladowania przez przyszłych krwiodawców-

Dyrekcja ZSEG, opiekun SZK PCK/HDK

W związku ze zbliżającym się terminem wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do Hamburga w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznym w Tarnowie trwają intensywne przygotowania uczniów do planowanego na przełomie sierpnia i września pobytu młodzieży za granicą.
Aby sprostać stawianym wymaganiom, szybko dostosować się do nowych warunków i otrzymać wysokie oceny od niemieckich przedsiębiorców, przed wyjazdem na staż uczniowie biorą udział w kursach przygotowawczych, które pomogą im w nabyciu wiedzy i kwalifikacji potrzebnych w czasie odbywania stażu.

15.06.2022
Las ,,KRUK'' w Skrzyszowie
OGÓLNOSZKOLNY RAJD PIESZY
POMNIK ROZSTRZELANYCH W SKRZYSZOWIE


Szkolny, patriotyczny spacer do lasu Kruk bocznymi drogami
Tarnowa i Skrzyszowa, ku czci pomordowanych w latach 1939-1945.

Zachęcamy całą społeczność szkolną do włączenia się w projekt „Dzieci zdrowe – dzieciom chorym”. Celem akcji jest gromadzenie darów serca wśród uczniów i przekazaniu ich na potrzeby uczniów, hospitalizowanych w tarnowskim szpitalu im. św. Łukasza. Z zostaną one wykorzystane przez nauczycieli i uczniów Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie.

W dniach 25 kwietnia – 25 maja 2022 roku w ZSEG odbywała się zbiórka mokrej i suchej karmy dla kotów. „Majową zbiórką dla Kocurka” wspieraliśmy działania tarnowskiej Fundacji „Zmieńmy świat”, która troszczy się o bezdomne koty, prowadząc m.in. koci szpitalik. W akcję czynnie włączyły się następujące klasy: 3DRG, 3TEG, 1ER, 2TE, 1BC, 3BC. Udało nam się zebrać 22, 8 kg mokrej karmy oraz 5 kg suchej karmy dla kotów. Serdecznie dziękujemy młodzieży za hojność, wrażliwość i otwartość serc dla braci naszych mniejszych.

Opiekunowie szkolnego wolontariatu