ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W związku z przypadającą w tym roku 170 rocznicą urodzin i 100 rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza, rok 2016 został ogłoszony Rokiem Sienkiewicza Z tej okazji Biblioteka Szkolna ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO – GASTRONOMICZNYCH W TARNOWIE zorganizowała konkurs literacki pod hasłem: „Henryk Sienkiewicz jest nam bliski”
Celem konkursu było:
- propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza,
- zachęcanie do czytania i poznawania twórczości literackiej pisarza,
- pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej uczniów,
- popularyzacja książek autorstwa Henryka Sienkiewicza,
- odkrywanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji,
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.

 Uczestnikami konkursu byli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych w Tarnowie. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach: 
1. Test ze znajomości życia i twórczości Henryka Sienkiewicza (powieść Quo vadis),
2. Konkurs recytatorski,
3. Praca fotograficzna.

Test pisemny dotyczący życia i twórczości Henryka Sienkiewicza został przeprowadzony w bibliotece szkolnej ZSEG w Tarnowie w dniu 17.11.2016 w godzinach 9.30-12. 30.
Praca fotograficzna polegała na wykonaniu ciekawej fotografii, której tematem było przedstawienie osoby czytającej książkę autorstwa Henryka Sienkiewicza lub przygotowanie fotografii oddającej ducha wybranej przez siebie książki tego pisarza. Jury, oceniając pracę, brało pod uwagę : jakość techniczną wykonania fotografii, samodzielność pomysłu i wykonania, zgodność z tematem oraz oryginalność pracy.
Konkurs recytatorski polegał na zaprezentowaniu, fragmentu powieści, z podziałem na role. W prezentacji uczestniczyli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Konkurs recytacji odbył się 01.12.2016 r. o godzinie 10.30 w świetlicy szkolnej. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał dyrektor szkoły mgr Jerzy Feret, który również odczytał fragment „Potopu”. Najlepsze prezentacje zostały wyróżnione nagrodami – „złotym, srebrnym i brązowym mikrofonem”. Jury konkursu oceniało poprawną dykcję, właściwą intonację oraz wyraz artystyczny.

Na finał konkursu oraz wręczenie nagród laureatom został zaproszony prof. Michał Nawrocki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, który zaprezentował wykład poświęcony twórczości i recepcji spuścizny literackiej Henryka Sienkiewicza. Spotkanie, które odbyło się 13.12.2016 r. o godz. 11.15 poprowadziła, wybrana przez inicjatorkę i organizatora konkursu - uczennica.
W finale konkursu uczestniczyli nie tylko laureaci konkursu, ale również chętni uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
Wszyscy zebrani z zainteresowaniem i zaciekawieniem wysłuchali wykładu, który uświadamiał m.in., że ze względu na wartość historyczną i patriotyczną, czytanie powieści Henryka Sienkiewicza jest ważne dla młodego pokolenia.
Następnie dyrektor szkoły mgr Jerzy Feret, zaproszeni goście oraz organizator konkursu mgr Anna Pojedyniec wręczyli nauczycielom oraz uczniom nagrody we wszystkich kategoriach. Na zakończenie uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy prac fotograficznych wykonanych w ramach konkursu.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 49 uczestników.
Konkurs odbywał się w następujących kategoriach:
Test ze znajomości życia i twórczości Henryka Sienkiewicza (powieść Quo vadis):
I miejsce – Nawodzińska Klaudyna 2zk,
II miejsce - Żmuda Karolina 2zk,
III miejsce – Ciećka Konrad IITD
Konkurs recytatorski
Nauczyciele:
I miejsce – mgr Rojek Wanda, mgr Zawadzka Marta ,
II miejsce – mgr Drobieńko Marta,
III miejsce – mgr Krzoska Justyna.
Uczniowie:
I miejsce – Kuboń Julia ITD,
II miejsce – Padło Martyna ITD.,
III miejsce – Ciećka Konrad, Biliński Paweł, Solak Sebastian II TD
Praca fotograficzna
I miejsce – Solak Sebastian IITD
II miejsce – Surga Magdalena IIITT
III miejsce – Bąba Wojciech ITT

Zobacz zdjęcia

Konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr Anna Pojedyniec