ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Już od 1 XII trwają obchody jubileuszowe w ZSEG. W tym roku historia szkoły łączy się z corocznym upamiętnieniem rocznicy urodzin naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak więc szczególnie jego postaci była poświęcona uroczysta akademia, która odbyła się właśnie 5 XII,a przygotowana została przez uczniów należących do Koła Miłośników Poezji pod kierunkiem Pani Krystyny Gawdzińskiej.

W świetlicy szkolnej zgromadzili się gospodarze, czyli Grono Pedagogiczne na czele z Dyrekcją, Pracownicy administracyjni szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście. Pan Dyrektor mgr Jerzy Feret powitał przedstawicieli władz i RadyRodziców, a szczególnie ciepło Profesorów uczących przed laty. Wśród nich Panią Marię Danek, pełniącą funkcję Vice Dyrektora ZSEGw latach osiemdziesiątych. To dzięki wciąż żywym więzom  łączącym emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli naszej szkoły,stworzyła się bardzo przyjazna atmosfera. Udzieliła się ona zarówno gościom, jak i uczniom należącym do Koła Miłośników Poezji,którzy prezentując część artystyczną wprowadzili wszystkich w nastrój patriotyczny, podniosły, pełen refleksji i wzruszenia. Takie emocje wzbudzały bowiem recytowane słowa poetów polskich. Poczucie mocy i dumy z postaw Polaków, walczących o niepodległość, niosło na przykład znane nam motto szkoły, wypowiedziane kiedyś przez Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”.
Zachęcona do wspólnego śpiewu widownia , była zachwycona  pieśniami wykonywanymi  przez chór  i solistki z akompaniamentem  gitarzystów. Serca wielu słuchaczy podbiły dziarskie „Legiony”, ale i wzruszające piosenki: Jana Pietrzaka „Jest takie miejsce” w wykonaniu Justyny Piątek z klasy IV TT czy niezapomniana „Dziewczyna z granatem” zaśpiewana przez Anię Mleczko z klasy III TM. W piosence Marka Grechuty, kończącej akademię, wielu uczniów odnalazło może nową, ale jakże trafną definicję WOLNOŚCI „Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć ich i szczęście…”.
Równie ważnym  wydarzeniem, które duchowo jednoczyło społeczność szkolną była dziękczynna Msza św., odprawiona przez naszego księdza katechetę Marcina Gryzło  w Kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego.