ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 10 listopada 2016 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w godzinach od 10.00 do 12.30 odbył się literacki konkurs czytelniczy ze znajomości mitologii. Uczestniczyło w nim 15 uczniów naszej szkoły.

Cele konkursu:
• rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą starożytną;
• promowanie wzorców osobowych prezentowanych w mitologii;
• rozwijanie kreatywności uczniów ;
• kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach ;
• kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu;
• kształtowanie szacunku do literatury jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych;
• umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie znajomości mitologii;
• oswajanie z testową formą sprawdzania wiedzy;
• rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką.
Wyniki konkursu:
1.Szpala Krzysztof ITT- 16p – I miejsce
2. Kaczówka Paweł ITT – 14p - II miejsce
3. Ojczyk Roksana ITE - 12p , Kuta Weronika IIITE - 12p – III miejsce
4. Hamernik Marcin ITM – 11, 5p
5. Piątek Izabela ITE – 10,5p
6. Kłodzińska Gabriela IVTZ - 10p
8.Foltak Kamil 1TM – 9p
9. Pęcak Adrian ITM – 9p
10. Grzyboś Dawid ITM – 9p
11. Mikos Katarzyna IIITE – 9p
12.Michoń Joanna 1 TM – 9p
Pozostali uczestnicy uzyskali poniżej 9 punktów.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy.
Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

organizator konkursu – Anna Pojedyniec