ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Centralne uroczystości realizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego Tarnowie Miejskiego Projektu Edukacyjnego: Narodowe Święto Niepodległości
Uroczysta Msza święta w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie, odbyła się 21 listopada 2016 roku pod przewodnictwem ks. infułata Adama Kokoszki. W czasie mszy św. został odsłonięty numer obozowy 27070 Mariana Stylińskiego. Odsłonięcia dokonała córka Mariana Stylińskiego Aleksandra Pilch-Bojarska, która stawiła się z rodziną przybyłą z odległych zakątków Polski.

To ważne wydarzenie dla córki Mariana Stylińskiego, ale również dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego było możliwe dzięki pomysłowi, który lata temu zrodził się w głowie księdza proboszcza Stanisława Gurgula, który z merytoryczną pomocą tarnowskiej historyk Marii Żychowskiej dotyczącą osób, zamordowanych w obozach koncentracyjnych a związanych z Tarnowem nadał kształt wolnostojącemu ołtarzowi, którego podstawę stanowią luźne kamienie z obozowymi numerami więźniów w tym numer obozowy 27070 Mariana Stylińskiego zamordowanego w KL Auschwitz-Birkenau 18 czerwca 1942 roku.
21 listopada 2016 roku w ramach projektu podczas uroczystej Mszy świętej w obecności rodziny Mariana Stylińskiego, ponad 100 uczniów naszej szkoły, grona pedagogicznego z osobami wicedyrektorów Marianny Załogi, Magdaleny Naleźny, dyrektora Zespołu Szkół w Tuchowie Józefa Wzorka (budynek szkoły w Tuchowie został wybudowany dzięki wysiłkowi w promowaniu pomysłu i przekuwaniu go w rzeczywistość ówczesnego burmistrza Tuchowa Mariana Stylińskiego), burmistrza Tuchowa Adama Drogosia, tarnowskiego radnego Antoniego Zięby, wspomnianej wcześniej historyk Marii Żychowskiej, pocztów sztandarowych: z naszej szkoły jak i Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Tuchowie oraz wielu ludzi zainteresowanych osobą współodpowiedzialną za przewrót z 30 października 1918 roku kiedy to nasze miasto wybijało się na niepodległość uczestniczyliśmy w podniosłych chwilach.

Obok ważnego elementu jakim było odsłonięcie numeru 27070 Mariana Stylińskiego ofiarowaliśmy nasze uczestnictwo i polecone intencje mszalne tj. modlitwę za jego duszę:

- absolwenta Krajowej Szkoły Kupieckiej w Tarnowie, której tradycję kontynuuje Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie;
- członka Polskiej Organizacji Wojskowej;
- legionistę marszałka Józefa Piłsudskiego;
- ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej;
- obrońcę Lwowa; burmistrza Tuchowa;
- więźnia KL Auschwitz-Birkenau;

Modlitwą również objęliśmy uczniów, absolwentów, grono pedagogiczne, pracowników obsługi oraz emerytowanych pracowników Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w drodze edukacyjno-wychowawczej. Dla tych, którzy stanęli już przed obliczem Pana prosiliśmy o otwarcie bram nieba i szczęście wieczne.

Ksiądz Marcin Gryzło swym kazaniem przepełnionym wartościami wynikającymi z miłości Boga i Ojczyzny całej zgromadzonej wspólnocie przybliżył między innymi postać Mariana Stylińskiego. Do oprawy liturgicznej włączyli się uczniowie, uczennica, nauczyciele naszej szkoły dając swój wyraz przywiązania do wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Tuż po błogosławieństwie została złożona wiązanka kwiatów w narodowych barwach na ołtarzu przez dyrektora Zespołu Szkół w Tuchowie Józefa Wzorka oraz burmistrza Tuchowa Adama Drogosia. Po zakończonej Mszy świętej dzięki uprzejmości księdza proboszcza Grzegorza Rzeźwickiego udaliśmy się na plebanię, by w gronie organizatorów i gości porozmawiać o osobie Mariana Stylińskiego.

To co się stało 21 listopada 2016 roku było nie tylko realizacją części projektu naszej szkoły. Jest również wyrazem dziejowej sprawiedliwości dla zapomnianych bohaterów, których przywracamy w pamięci współczesnych, zwłaszcza młodzieży celem pokazania wzorców patriotyzmu zarówno czasów pokoju jak i czynu zbrojnego.
Zobacz zdjęcia

Józef Parys
opiekun Koła Historyczno-Turystycznego

Zdjęcia wykonały uczennice z Koła Fotograficznego: Mrożek Joanna 2 ZC, Kocik Aleksandra 2 ZC, Obłąk Małgorzata 3 TN.