A A A

W dniach 29.10.2016 roku, 31.10.2016 roku, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie wraz z nauczycielami wzięli udział w kweście Ocalamy polskie mogiły i miejsca pamięci narodowej we Lwowie i na Kresach Wschodnich. Kwesta została zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Tarnowie.

W kweście na Starym Cmentarzu w Tarnowie wzięli udział:
• w dniu 31.10.2016 w godzinach 9:30 – 12:00 uczennice klasy 4 EH: Żaneta Augustn, Sylwia Bąk – opieka mgr Małgorzata Bystrowska.
W kweście na Cmentarzu w Tarnowie – Krzyżu wzięli udział:
• w dniu 29.10.2016 w godzinach 9:30 – 12:00 uczniowie klasy 3ZC: Martyna Czosnyka, Jakub Polek; uczniowie klasy 2 ZC: Dominika Bogula, Aleksandra Zelek; uczniowie klasy 2 DH: Anna Krzemień – opieka mgr Małgorzata Bystrowska
• w dniu 29.10.2016 w godzinach 12:00 – 14:30 uczniowie klasy 2DH: Karolina Kostrzyńska – opieka mgr Małgorzata Skrabacz.
Podczas kwesty uczniowie i nauczyciele ZSEG w Tarnowie zebrali łączną kwotę pieniężną w wysokości: 563,80 zł. Zebrane pieniądze zostały przekazane na ręce wiceprezes TMLiKPW pani Bogusławy Romaniewskiej.