ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 20.X.2016 roku odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Gastronomia. Do udziału zostali wytypowani uczniowie klas II, III, IV, którzy interesują się nie tylko wiedzą teoretyczną z zakresu gastronomii, ale także posiadają umiejętności praktyczne pozwalające samodzielnie wykonać zadania.
Eliminacje przeprowadzane są w dwóch etapach:
- test pisemny – 60 pytań z wiedzy gastronomicznej, dietetyki, obsługi konsumenta,
- wykonanie 3 zadań praktycznych.
W tegorocznych eliminacjach wzięło udział 9 uczniów. Zwycięzcą eliminacji szkolnych został Marcin Englart z klasy IIITD, który będzie reprezentował ZSEG na etapie rejonowym OWiUR. Uczennice klasy II TT Warzecha Agnieszka i Weronika Sobol zajęły kolejne m-ca 2 i 3.
Zmagania oceniała Komisja w składzie: mgr inż. E. Gdowska, mgr inż. B. Zaborowska, mgr inż. A. Jarzwiec

Elżbieta Gdowska