ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych”, organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
I etap olimpiady odbędzie się we wtorek, 29 listopada 2016 r.
Uczestnicy I etapu rozwiązują indywidualnie jednakowy test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

 Laureaci Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane przez Komitet Główny.

Nagrodami są: laptopy, tablety, czytniki e-booków.

- Nagroda za 1. miejsce – 3 laptopy odpowiednio dla Uczestnika
- Nagroda za 2. miejsce – 3 tablety odpowiednio dla Uczestnika
- Nagroda za 3. miejsce – 3 czytniki e-booków odpowiednio dla Uczestnika zespołu
- Nagroda za 4. miejsce – wyróżnienie

Zgłoszenia należy kierować do Pani mgr Marzeny Malec-Witek
do dnia 30 października 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl