ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 30 września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Szkolnego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele.
W głosowaniu wzięło udział 646 osób, które wybierały Prezydium Samorządu Szkolnego spośród 7 kandydatów. 30 głosów było nieważnych. Frekwencja w wyborach wyniosła 79,6%.

Komisja Wyborcza w składzie: Izabela Żaba, Rafał Sury, Monika Wolska i Tomasz Burzec czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów były opiekunki Samorządu Szkolnego – Anna Srebro i Justyna Krzoska.
Wyniki wyborów:
Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Patryk Gołąb z klasy 3TT – 189 głosów
Z-ca przewodniczącego Samorządu Szkolnego – Tomasz Nowak z klasy 2TE – 142 głosy
Pozostali Kandydaci:
Marcin Musiał z klasy 1TT – 94 głosy
Weronika Gąsiorek z klasy 2TE – 60 głosów
Aleksandra Gacek z klasy 2 TM – 47 głosów
Dominik Chaim z klasy 2TM – 45 głosów
Karolina Stąsiek z klasy 2 TD – 39 głosów