ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 77 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego uczennice naszej szkoły tj. klasy 3TZ, a pośród nich członkinie Koła Historyczno-Turystycznego działającego przy naszej szkole uczestniczyły w niezwykłej lekcji historii. Lekcja ta odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prezes IPN dr Jarosław Szarek wygłosił wykład nt. "Fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego". Druga cześć lekcji to spotkanie ze świadkami tamtych wydarzeń co było zdecydowanie wartością dodaną tego przedsięwzięcia. Wykładu dr. Jarosława Szarka wysłuchali uczniowie, nauczyciele, historycy i kombatanci – uczestnicy konspiracji w czasie II wojny światowej. My natomiast w sali nr 12 w naszej szkole w odległości kilkuset kilometrów braliśmy w tym wydarzeniu udział śledząc tę lekcję historii online – za pośrednictwem strony IPN.  ZOBACZ ZDJĘCIA

"Instytut Pamięci Narodowej zrobi wszystko, by pomóc w przekazywaniu dobrej, dumnej pamięci o Polskim Państwie Podziemnym […] Choć – po decyzjach wielkich mocarstw, jakie zapadły w Teheranie i Jałcie – Polskie Państwo Podziemne, żywa tkanka narodu, stało się ofiarą, bo zaczęła się nowa okupacja naszego kraju, dorobek tych lat nie został zmarnowany. Nawet komuniści, w tym – Władysław Gomułka – do części tego dorobku się odwoływali. Polska niepodległa czci ich pamięć i stara się, aby 27 września był świętowany w całym kraju.” - mówił podczas wykładu na Zamku Królewskim w Warszawie prezes IPN Jarosław Szarek.

Józef Parys
opiekun Koła Historyczno-Turystycznego