ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Uczniowie IV klasy technikum Mateusz Ciurej i Dominik Łukasik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie brali udział w konkursie ,,Grillowanie Karpia”. Konkurs odbył się na łowisku Podolsze k/Zatora. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnością filetowania karpia. Kolejnym etapem konkursu było przygotowanie potrawy i prezentacja. Pracę uczniów biorących udział w konkursie oceniali kucharze z Małopolskiego Zrzeszenia Kucharzy i Cukierników. Każdy konkurs jest sprawdzianem umiejętności pracy w stresie pod okiem wytrawnego jury, jak również pogłębia umiejętności praktyczne przyszłych pracowników restauracji, hoteli.

Zobacz zdjęcia