ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniach 15 i 16 września 2016 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim organizowany przez Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z okazji 90-lecia szkoły. W konkursie wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły: Agnieszka Warzecha, Joanna Michoń, Katarzyna Trojan i Piotr Trybulec wraz z opiekunem panem Józefem Parysem. Wyjechaliśmy pociągiem o 5:36 z Tarnowa do Krakowa a następnie po przesiadce dojechaliśmy do Warszawy. W konkursie udział wzięli uczniowie ze Skierniewic, Zamościa, Warszawy a także ze Słupca. Pierwszą częścią konkursu był test wiedzy o Józefie Piłsudskim. Składał się on z 60 pytań za które można było uzyskać 30 pkt. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 60 min. Każdy uczestnik test pisał samodzielnie następnie punkty zostały zliczone na konto każdej drużyny.

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ PREZENTACJĘ opracowanie: Katarzyna Trojan kl. 3TE i Piotr Trybulec kl. 2TM
ZOBACZ PREZENTACJĘ opracowanie: Joanna Michoń kl. 1TM i Agnieszka Warzecha kl. 2TT

Po ogłoszeniu wyników pierwszego etapu konkursu uczestnicy wraz z opiekunami udali się na uroczysty obiad na, którym została przedstawiona zapowiedziana w programie niespodzianka. Była nią wizyta w Teatrze Kwadrat na spektakl „Godzinka spokoju!”. Mieliśmy okazję zobaczyć tam Ewę Wencel, Lucynę Malec, Grzegorza Wons, Antoniego Królikowskiego, Macieja Kujawskiego oraz Pawła Wawrzeckiego w roli głównej. Spektakl trwał 2 godziny. Po przedstawieniu ulicami Warszawy wraz z opiekunami i organizatorką udaliśmy się do hostelu by tam odpocząć przed następnym dniem konkursu. Druga część konkursu obejmowała przygotowanie prezentacji wraz z przedstawieniem odpowiedzi na pytanie konkursowe przed komisją konkursową. Około godziny 9:00 w szkolnej sali zgromadzili się wszyscy uczestnicy, losując kolejność występowania każdej drużyny. Rozpoczął się drugi etap konkursu. Prezentacje oceniało jury w składzie 6- osobowym. Po zakończeniu prezentacji przez wszystkich uczestników jury udało się na obrady by ustalić kto wygrał. Przed ogłoszeniem wyników została odsłonięta tablica upamiętniająca 90-lat szkoły. Następnie dyrektor szkoły wraz z członkami komisji wręczyli nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom. A wyniki kształtowały się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie;
II miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie – Joanna Michoń i Agnieszka Warzecha;
III miejsce -Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie – Katarzyna Trojan i Piotr Trybulec;
IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Słupcy;
V miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach;
VI miejsce – Zespół Szkół nr 5 w Zamościu.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród goście szkoły wpisali się do księgi pamiątkowej po czym wszyscy udali się na pożegnalny obiad. Ostatnim punktem wycieczki po Warszawie była wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wycieczka połączona z konkursem zakończyła się o godzinie 22:40 powrotem na dworzec PKP w Tarnowie. Mimo zmęczenia podróżą byliśmy szczęśliwi z osiągniętych wyników.

Poniżej dokładne wyniki konkursowe:

 

Katarzyna Trojan
uczennica klasy 3 TE