ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Chcesz spędzić 1 rok w USA i uczyć się w amerykańskiej szkole średniej?

Ambasada USA w Polsce i American Councils for International Education oferuje uczniom klas pierwszych liceum/technikum możliwość udziału w kolejnej edycji programu FLEX w roku szkolnym 2017/2018. Jest to program stypendialny dla uczniów na wyjazd na roczną wymianę do USA.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

• Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
• Miesięczne stypendium na własne wydatki
• Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
• Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
• Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
• Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

W programie FLEX może wziąć udział uczeń pierwszej klasy liceum/ technikum, który:

• Ma polskie obywatelstwo
• Urodził się między 01.01.2000 a 31.12.2001
• Zna język angielski w stopniu komunikatywnym
• Spełnia wymogi dotyczące uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA
Zainteresowani uczniowie powinni zarejestrować się oraz wypełnić formularz online:

http://ais.americancouncils.org/flex

Termin – do 18 października 2016